Stosujemy podejście probiznesowe – prawnik jest po to aby pomóc Ci w bezpiecznym rozwoju Twojego biznesu. Nie stosujemy wzorów oderwanych od Twoich realiów biznesowych – zawsze poświęcamy czas na dokładne zrozumienie dziedziny, którą się zajmujesz i Twoich celów biznesowych.

Doradzimy korzystne rozwiązania prawne tak aby wspierać Twój biznes. Zapewniamy obsługę także w języku angielskim. 

Spółki i KRS

Pomożemy Ci w założeniu i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w stworzeniu spółki cywilnej, start-up’u, zmianie formy prawnej prowadzonej działalności

Bieżąca obsługa prawna

Będziemy świadczyć usługi prawne tak aby Twój biznes był prowadzony zgodnie z prawem. Umożliwimy Ci optymalne wykorzystanie dostępnych rozwiązań prawnych.

To m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie przekształceń, podziałów, rozwiązania, likwidacji spółek, zmian we władzach spółek, zmian wspólników, zmian umów spółek i statutów, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego czy umarzanie udziałów.

Umowy w biznesie

Stworzymy i pomożemy wynegocjować korzystne i bezpieczne prawnie umowy niezbędne do prowadzenia Twojego biznesu, przykładowo umowy najmu, dzierżawy,  kredytu, leasingu, sprzedaży, dostawy, umowy IT (wdrożeniowe, dostawy sprzętu i oprogramowania, support, hosting), umowy reklamowe, projektowe, umowy o świadczenie usług, umowy licencyjne i umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i wiele innych.

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Skontaktuj się z nami przez pocztę e-mail, wypełnij formularz
lub umów się na konsultację online!

Pomożemy założyć biznes i poprowadzimy bieżącą obsługę prawną

W jakich sprawach przedsiębiorców możemy pomóc?

Krajowy Rejestr Sądowy i spółki

Pomożemy Ci w założeniu i rejestracji spółki w KRS lub w stworzeniu innej formy działalności dobranej do Twojego biznesu, obsługujemy prawnie start-up’y i działające przedsiębiorstwa.

Dyrektywa RODO

Doradzimy jak przestrzegać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Stowarzyszenia i fundacje

Działasz w formie fundacji lub stowarzyszenia ? Masz status Organizacji Pożytku Publicznego? Zapewniamy kompleksową obsługę fundacji, stowarzyszeń, OPP, NGO.

Umowy z pracownikami

Doradzimy jakie umowy zawrzeć ze współpracownikami i podwykonawcami (kontrakty menedżerskie, umowy B2B, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),

Regulaminy w biznesie

Stworzymy dla Ciebie regulaminy konkursów, loterii, sklepów internetowych. Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne dla segmentu e-commerce.

Zamówienia publiczne

Prowadzimy sprawy z zakresu Prawa zamówień publicznych i sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą,

Reprezentacja przed urzędami

Możemy Cię reprezentować w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w poradzeniu spraw administracyjnych przed urzędami, organami i sądami administracyjnymi.

Sprawy sądowe oraz odszkodowania

Mamy wieloletnie doświadczenie procesowe, reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych o zapłatę, odszkodowawczych, pracowniczych, z tytułu rękojmi i gwarancji, naruszenia prawa do firmy lub praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji i wielu innych.