Nasze porady na blogu

Ostatnie wpisy

Nienależyte świadczenie usług a wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (do której na mocy art. 750 Kodeksu…
PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

PRZENIESIENIE OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ

Zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony…
Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – Polska czy USA – gdzie przeprowadzić?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – Polska czy USA – gdzie przeprowadzić?

Co zrobić w sytuacji gdy osoba nam bliska zamieszkując na stałe w USA umiera pozostawiając swój majątek…
Zmiana warunków pracy

Zmiana warunków pracy

Na mocy art. 42 Kodeksu Pracy  możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Możliwe…
Przedawnienie świadczeń z ZUS

Przedawnienie świadczeń z ZUS

Do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego – mają zastosowanie regulacje dotyczące przedawnienia żądania wypłaty świadczenia. Wynika to z…
BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego…
Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej („JDG”) i wykreśli swoją działalność z CEIDG może złożyć …
Podatek od zasiedzenia

Podatek od zasiedzenia

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na…
ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

Od 17 listopada 2023 roku obowiązuje ustawa mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ma ona na…
TSUE zrobił Frankowiczom prezent na Święta

TSUE zrobił Frankowiczom prezent na Święta

Brak konieczności składnia oświadczeń przez Kredytobiorców o skutkach nieważności umowy kredytu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku…
PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz do Ordynacji podatkowej dodano przepisy określające…
Temporary residence permit EU Blue Card

Temporary residence permit EU Blue Card

A foreigner staying on the territory of the Republic of Poland based on the EU Blue Card…
Niebieska karta UE

Niebieska karta UE

EU Blue Card Niebieska Karta UE to zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie…
Czy po rozwodzie można samodzielnie złożyć pozew frankowy ?

Czy po rozwodzie można samodzielnie złożyć pozew frankowy ?

W dniu 19 października 2023 r. została wydana przełomowa dla rozwiedzionych Frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego w sprawie…
Jakie są koszty franczyzy?

Jakie są koszty franczyzy?

Umowa franczyzy nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Umowy franczyzy zawierane są na zasadzie swobody umów a…
Uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości 

Uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 3 października 2023 roku Sygn. akt XXVIII C…
Zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie/dom na rynku wtórnym

Zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie/dom na rynku wtórnym

Kupujący na rynku wtórnym dwój pierwszy dom lub mieszkanie mogą skorzystać ze zwolnienia z PCC. Oznacza to,…
KREDYT 2% CZY NA PEWNO JEST BEZPIECZNY?

KREDYT 2% CZY NA PEWNO JEST BEZPIECZNY?

Od dnia 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Kredyt z…