Czasami pojawiają się sytuacje, w których niezbędne staje się skorzystanie z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę prawną dla klientów indywidualnych, którzy oczekują pełnego zaangażowania przy prowadzeniu ich sprawy.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną online, w siedzibie Kancelarii, a na życzenie Klienta także w jego siedzibie lub miejscu zamieszkania. Nasi prawnicy reprezentują Klientów przed sądami i urzędami na terenie całej Polski.

Porady prawne

Nasza Kancelaria  świadczy usługi, które obejmują zagadnienia związane z dziedzinami prawa, z którymi klienci indywidualni najczęściej miewają na co dzień styczność.

Są to najczęściej sprawy spadkowe, rodzinne, administracyjne i własnościowe, wymagające obecności  adwokata bądź radcy prawnego specjalizującego się w wymienionych gałęziach prawa.

Sprawy sądowe

W ramach obsługi prawnej wspieramy klientów indywidualnych podczas procesów sądowych. Zastępstwo to polega na reprezentowaniu interesów Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi i polubownymi, a także przed Sądem Najwyższym.

Do naszych obowiązków należy również windykacja wierzytelności, która polega na sprawowaniu kontroli nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających, a także związanych z nieruchomościami czy sprawami majątkowymi.

Oferta dla Ciebie

Powierzenie prowadzenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu najczęściej poprzedzone jest konsultacją, podczas której klient przedstawia sprawę, która wymaga pomocy prawnej. W trakcie tej konsultacji ustalana jest strategia działania mająca przynieść klientowi jak najszybszą pomoc prawną.

Każdy klient jest na bieżąco informowany o postępach w swojej sprawie mailowo bądź telefonicznie. Wszelkie ważne  decyzje w sprawie konsultowane są z Klientem, tak aby Klient miał  ostateczny wpływ na wynik powierzonej sprawy.

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Skontaktuj się z nami przez pocztę e-mail, wypełnij formularz
lub umów się na konsultację online!

Pomożemy Ci w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego

Jaki jest zakres naszej praktyki?

Spadki, testamenty, zachowki

Oferujemy doradztwo w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym, przeprowadzimy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku, oferujemy doradztwo w sprawach o zachowek.

Rozwody i alimenty

Sprawy rodzinne pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i ich dziećmi należą do spraw niezwykle ważnych. Gdy w grę wchodzą wieloletnie nieporozumienia i emocje konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który dokona obiektywnej oceny sytuacji. Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, a w szczególności: spraw związanych z rozwiązaniem małżeństwa, rozwodem, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, spraw związanych z alimentami. Zapewniamy wsparcie oraz dołożymy wszelkich starań do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Zniesienie współwłasności i zasiedzenie

Doradztwo z zakresu sposobu zniesienia współwłasności, prowadzenie negocjacji ze współwłaścicielami nieruchomości, negocjacje w zakresie spłat, dopłat pieniężnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną. Jeśli ktoś posiada zaś określoną nieruchomość nie będąc jej właścicielem to zgodnie z okresem posiadania nabywa prawo do jej zasiedzenia. Zasadnym jest wówczas wystąpienie z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości. Przygotujemy odpowiednie dokumenty, sporządzimy wniosek o zasiedzenie i będziemy reprezentowali Klientów w postępowaniu sądowym.

Podział majątku

Prowadzenie negocjacji dotyczących podziału majątku wspólnego, przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich, sporządzanie umów o podział majątku wspólnego małżonków, reprezentowanie Klientów przed sądem w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną, reprezentowanie Klientów w sądowym postępowaniu o podział majątku wspólnego, dochodzenie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, prowadzenie z bankami negocjacji dotyczących przejęcia długów, rozliczanie nakładów na majątek wspólny, rozliczanie spłaty wspólnych długów, rozliczanie kosztów utrzymania wspólnego majątku, dochodzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie, uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, przeprowadzanie procedury podziału nieruchomości, w tym wyodrębniania lokali.

Pomoc w sprawach urzędowych

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego (dotycząca wymeldowania, pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, warunków zabudowy, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego). Sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania, sporządzanie odwołań, skarg do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo pracy

Doradztwo z zakresu prawa pracy, negocjowanie warunków układu zbiorowego, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i układów zbiorowych, reprezentacja przed sądami pracodawców oraz pracowników w sporach o: zapłatę wynagrodzenia i dodatków do wynagrodzenia, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenie, ustalenie stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Sprawy odszkodowawcze

Prowadzenie spraw o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie, pomoc w negocjacjach z ubezpieczycielem, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji.

Windykacja należności

Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, podejmowanie czynności mających na celu przerywanie biegu przedawnienia, sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, prowadzenie spraw sądowych o zapłatę, postępowania egzekucyjne przed komornikiem, prowadzenie postępowań mediacyjnych, sporządzanie propozycji ugody.

Kredyty frankowe (CHF)

Prowadzimy liczne sprawy sądowe przeciwko bankom o unieważnienie albo odfrankowienie kredytów frankowych. Mamy na koncie liczne sukcesy w procesach przeciwko bankom.

Masz zawartą umowę kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty frank szwajcarski? Skontaktuj się, jeśli chcesz zawiesić spłatę rat na czas trwania procesu, unieważnić umowę kredytu frankowego lub ją „odfrankowić” – spłacać złote w oparciu o oprocentowanie LIBOR.