Czy po rozwodzie można samodzielnie złożyć pozew frankowy ?

W dniu 19 października 2023 r. została wydana przełomowa dla rozwiedzionych Frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 12/23. Po rozwodzie kredytobiorców i dokonaniu podziału majątku, były małżonek często nie jest już zainteresowany udziałem w postępowaniu o unieważnienie kredytu frankowego. Ex małżonek będzie mógł samodzielnie wytoczyć powództwo frankowe przeciwko...

Jakie są koszty franczyzy?

Umowa franczyzy nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Umowy franczyzy zawierane są na zasadzie swobody umów a franczyzobiorcy posiadają status samodzielnych przedsiębiorców i ponoszą pełne ryzyko gospodarcze, prawne i ekonomiczne. Prowadzenie działalności gospodarczej w modelu franczyzowym pozwala na wykorzystanie know-how i renomy sieci franczyzowej. Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy uprawnień do wykorzystania...

Uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 3 października 2023 roku Sygn. akt XXVIII C 7844/23 postanowił zabezpieczyć powództwo powoda przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty przez powoda...

Zwolnienie z PCC dla kupujących pierwsze mieszkanie/dom na rynku wtórnym

Kupujący na rynku wtórnym dwój pierwszy dom lub mieszkanie mogą skorzystać ze zwolnienia z PCC. Oznacza to, że  nabywcy pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym (osoby fizyczne), nie będą już płacić podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji jeżeli do kupna doszło począwszy od 31 sierpnia 2023 r....