Upadłość Getin Noble Bank S.A.

UWAGA: 21 sierpnia 2023 r. upływa termin do zgłoszenia wierzytelności przez Frankowiczów do Syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy 20 lipca 2023 r. ogłosił upadłość Getin Noble Banku na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Funkcję Syndyka objął Marcin Kubiczek. Powództwa o zapłatę zostaną prawdopodobnie...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(Bank BPH S.A. w Gdańsku - dawny GE Money Bank S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XV C 452/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku Wydział  XV Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi BPH (dawny GE Money Bank) Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie...