NOWE ROSZCZENIE BANKÓW W SPRAWACH CHF

WALORYZACJA KAPITAŁU KREDYTU Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-520/21) banki nie występują już z żądaniami wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Od niedawna, banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu domagają się natomiast zwrotu zwaloryzowanej kwoty kredytu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bankowi należny jest włącznie sam kapitał...