Podatek od zasiedzenia

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy dnia 28 lipca 1983 r. podatku od spadków i darowizn Dz.U. z 2023, poz. 1774 t.j.) podlega podatkowi od spadków i...

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

Od 17 listopada 2023 roku obowiązuje ustawa mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ma ona na celu zwiększenie zakresu ochrony osób fizycznych przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych oraz ograniczyć zjawisko wyłudzania środków finansowych poprzez np.: zawieranie umów kredytu oraz pożyczek, sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, swapping...

TSUE zrobił Frankowiczom prezent na Święta

Brak konieczności składnia oświadczeń przez Kredytobiorców o skutkach nieważności umowy kredytu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 7 grudnia 2023 r. sygn. C-140/22 orzekł, że Frankowicze nie muszą składać w postępowaniu przed Sądem sformalizowanych oświadczeń w przedmiocie braku zgody na utrzymanie w mocy postanowień abuzywnych oraz świadomości skutków upadku...