COVID-19 Jak płacić niższy czynsz najmu w związku z koronawirusem

Kiedy możesz wystąpić do Sądu o obniżenie czynszu najmu Jeżeli w wynajmowanym lokalu nastąpił spadek obrotów i liczby klientów z powodu epidemii koronawirusa a negocjacje z Wynajmującym nie przyniosły rezultatu możesz wystąpić do Sądu o obniżenie czynszu najmu. Wniesienie powództwa opartego na klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków Sąd może udzielić Najemcy...