PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY SPOZA BIAŁEJ LISTY

Od 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz do Ordynacji podatkowej dodano przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje stosuje się gdy dokonywana jest transakcja pomiędzy przedsiębiorcami o...

Temporary residence permit EU Blue Card

A foreigner staying on the territory of the Republic of Poland based on the EU Blue Card shall, within 15 working days, notify in writing of the loss of work to the voivod who granted this permit Department of Civil Affairs and Foreigners at the Voivodship Office. If the foreigner complies with...

Niebieska karta UE

EU Blue Card Niebieska Karta UE to zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dzięki Blue Cardpracownik spoza Uniijest uprawniony do pobytu czasowego w kraju należącym do UE. Warunki uzyskania EU Blue Card Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym...