Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

16 lutego 2023 roku Rzecznik Generalny TSUE (sygn. C-520/21) wydał opinię, w której wskazał, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Banki mogą domagać się jedynie zwrotu wypłaconej kwoty kredytu.  (więcej…)

Wygrana z mBank

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 2263/21 (SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek) ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a mBank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę i koszty procesu.Wyrok nie...

Wola kredytobiorcy w CHF rozstrzygająca

TSUE wydał w dniu 8 września 2022 r. bardzo ważny dla polskich Frankowiczów wyrok w sprawach frankowych C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Po raz kolejny TSUE wskazał, że wola kredytobiorcy jest w procesie przeciwko bankowi rozstrzygająca. W przypadku gdy kredytobiorca zna skutki nieważności umowy kredytu i wnosi o unieważnienie umowy, zgodnie...

Przeniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej na małżonka

Przeniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej na małżonka możliwe jest w drodze darowizny przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych i samodzielnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym. (więcej…)