ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL

Od 17 listopada 2023 roku obowiązuje ustawa mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ma ona na celu zwiększenie zakresu ochrony osób fizycznych przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych oraz ograniczyć zjawisko wyłudzania środków finansowych poprzez np.: zawieranie umów kredytu oraz pożyczek, sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, swapping...

TSUE zrobił Frankowiczom prezent na Święta

Brak konieczności składnia oświadczeń przez Kredytobiorców o skutkach nieważności umowy kredytu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 7 grudnia 2023 r. sygn. C-140/22 orzekł, że Frankowicze nie muszą składać w postępowaniu przed Sądem sformalizowanych oświadczeń w przedmiocie braku zgody na utrzymanie w mocy postanowień abuzywnych oraz świadomości skutków upadku...

Uzyskaliśmy zabezpieczenie w sprawie Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w dniu 3 października 2023 roku Sygn. akt XXVIII C 7844/23 postanowił zabezpieczyć powództwo powoda przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez unormowanie praw i obowiązków stron polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty przez powoda...

Kolejne zabezpieczenia Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu frankowego (dotyczy banków Santander i Raiffeisen)

Nasza Kancelaria ePrawniczki uzyskała w sierpniu 2023 r. kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1324/23 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów poprzez wstrzymanie obowiązków spłaty rat kredytu na rzecz Santander Bank Polska...

NOWE ROSZCZENIE BANKÓW W SPRAWACH CHF

WALORYZACJA KAPITAŁU KREDYTU Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-520/21) banki nie występują już z żądaniami wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Od niedawna, banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu domagają się natomiast zwrotu zwaloryzowanej kwoty kredytu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bankowi należny jest włącznie sam kapitał...

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

16 lutego 2023 roku Rzecznik Generalny TSUE (sygn. C-520/21) wydał opinię, w której wskazał, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Banki mogą domagać się jedynie zwrotu wypłaconej kwoty kredytu.  (więcej…)

Wygrana z mBank

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 2263/21 (SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek) ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a mBank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę i koszty procesu.Wyrok nie...

Wola kredytobiorcy w CHF rozstrzygająca

TSUE wydał w dniu 8 września 2022 r. bardzo ważny dla polskich Frankowiczów wyrok w sprawach frankowych C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Po raz kolejny TSUE wskazał, że wola kredytobiorcy jest w procesie przeciwko bankowi rozstrzygająca. W przypadku gdy kredytobiorca zna skutki nieważności umowy kredytu i wnosi o unieważnienie umowy, zgodnie...

Przeniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej na małżonka

Przeniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej na małżonka możliwe jest w drodze darowizny przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych i samodzielnie funkcjonuje w obrocie gospodarczym. (więcej…)