Od 15 kwietnia 2023 r. pozew frankowy jedynie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Od 15 kwietnia 2023 roku pozwy w sprawach frankowych będzie można wnosić tylko do lokalnego Sądu tj. do Sądu, w którego okręgu kredytobiorca ma miejsce zamieszkania. Zmiana będzie dotyczyć tylko nowych spraw, zatem sądy nie będą przenosić wniesionych pozwów do nowej właściwości miejscowej. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca właściwości miejscowej...