Przedawnienie świadczeń z ZUS

Do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - mają zastosowanie regulacje dotyczące przedawnienia żądania wypłaty świadczenia. Wynika to z art. 67 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa tzw. ustawy zasiłkowej. Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia...

BUDOWA NA DZIAŁCE LEŚNEJ CZYLI „KWADRATURA KOŁA”

W przypadku gdy działka położna jest na obszarze, dla którego nie jest prowadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest jako leśna nawet w przypadku dostępu do drogi publicznej i zabudowanych działek w bezpośrednim sąsiedztwie co do zasady nie będzie można niczego na niej...