KREDYT 2% CZY NA PEWNO JEST BEZPIECZNY?

Od dnia 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Kredyt z dopłatami BGK może zostać udzielony tylko osobom spełniającym specjalne warunki i ma ułatwić kupno pierwszej nieruchomości. Z wyjątkami określonymi w ustawie kredytobiorca ani osoba prowadząca z kredytobiorcą  wspólne gospodarstwo domowe nie może być...

Kolejne zabezpieczenia Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu frankowego (dotyczy banków Santander i Raiffeisen)

Nasza Kancelaria ePrawniczki uzyskała w sierpniu 2023 r. kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1324/23 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów poprzez wstrzymanie obowiązków spłaty rat kredytu na rzecz Santander Bank Polska...