Upadłość konsumencka przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowa działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, która zaprzestanie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej („JDG”) i wykreśli swoją działalność z CEIDG może złożyć  wniosek o ogłoszenie upadłości w trybie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Nie będzie wystarczające zawieszenie działalności gospodarczej - konieczne jest jej zakończenie i wykreślenie wpisu z CEIDG.  Zaletą wykorzystania procedury...