„Duża” uchwała frankowa

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów indeksowanych do obcej waluty lub w niej denominowanych (tzw. frankowych) sygn. akt III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21). Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę nadając jej moc zasady prawnej:...

Nienależyte świadczenie usług a wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (do której na mocy art. 750 Kodeksu Cywilnego odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu - przykładowo usługi doradcze, IT, prawne, etc.), miało charakter ryczałtowy tj. zostało zastrzeżono jedynie za gotowość do wykonania zlecenia a  przyjmujący zlecenie nie wykonuje usług w...