CO TO JEST FUNDACJA RODZINNA?

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej. Głównym celem Fundacji rodzinnej jest pomnażanie majątku rodzinnego, tak aby nie uległ rozdrobnieniu. Fundacja Rodzinna finansuje beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora i może pokrywać koszty m.in. ich leczenia i  kształcenia. Majątek wprowadzony do fundacji nie podlega dziedziczeniu, a spadkobiercy są...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(mBank S.A. i Deutsche Bank Polska S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XXVIII C 5057/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że zawarta pomiędzy...

Urlop opiekuńczy – czym jest?

Urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym wyłącznie w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, np. opieka nad osobą obłożnie chorą, odbiór ze szpitala po operacji. (więcej…)