Jak się rozwieść, jak złożyć pozew o rozwód?

Para martwi się rozwodem

W Twoim małżeństwie nie układa się, coraz częściej narzekasz na brak wsparcia ze strony drugiego małżonka. Może to tylko przemijające problemy, a może początek rozpadu małżeństwa. Jeśli chcesz się rozwieść, zacznij od rozeznania czy w ogóle możesz złożyć pozew o rozwód.

Rozwód jest niezwykle traumatycznym przeżyciem, dlatego decyzja o jego podjęciu powinna zostać dokładnie przemyślana. Warto w takich sprawach skorzystać z pomocy dobrego adwokata lub radcy prawnego, który wyjaśni zawiłe kwestie prawne lub będzie Twoim przedstawicielem w sądzie. Rozwód bowiem to nie tylko trudne przeżycie emocjonalne, ale wiele zawiłych kwestii prawnych, które pomoże Ci zrozumieć tylko dobry prawnik.

Od czego zacząć?   

Przed złożeniem pozwu o rozwód warto rozeznać się czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, tzn. czy wszystkie więzi łączące małżonków zostały zerwane:

 • więź uczuciowa – małżonkowie nie darzą się uczuciem, nie czują nic do siebie, przestało im na sobie zależeć,
 • więź fizyczna – brak jest kontaktów seksualnych między małżonkami,
 • więź gospodarcza – małżonkowie mieszkają osobno, albo jeśli mieszkają razem to każde z nich, osobno robi zakupy, osobno spędza czas wolny, małżonkowie nie spożywają wspólnie posiłków.

Aby uzyskać rozwód, musi dojść do ustania tych więzi oraz stan ten musi być trwały.

Jak przygotować pozew o rozwód?

Do pozwu o rozwód musisz dołączyć w oryginale:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócony odpis aktu urodzenia wspólnego dziecka (dzieci), jeśli jest, małoletnie tj. nie skończyło 18 lat,
 • dowody, które zostały wskazane w pozwie,
 • jeśli składasz pozew z orzeczeniem alimentów na dzieci to również faktury, rachunki i zaświadczenia na wysokość kosztów utrzymania dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu, opłata od pozwu wynosi 600 zł i jest stała,
 • pozew powinien zostać podpisany przez małżonka, który go składa,
 • pozew warto sporządzić w trzech egzemplarzach – dwa egzemplarze składamy do sądu, trzeci warto zachować dla siebie,
 • pozew można złożyć w sądzie, albo wysłać listem poleconym do sądu,
 • pozew kieruje się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – pod warunkiem, że któreś z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka.

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Klienci często pytają, jak długo trwa taka sprawa  rozwód, kiedy uzyskają orzeczenie Sądu? Kwestia ta jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników m.in. od tego, czy rozwód następuje bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie małżonka albo winie obopólnej małżonków W przypadku spraw o rozwód, gdy zachodzi konieczność orzekania o sprawach małoletnich dzieci tj. w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów dzieci z rodzicami, w zakresie alimentów czas trwania takiego procesu uzależniony jest od współpracy między małżonkami, od stanowisk stron postępowania o rozwód.

 Konsekwencje rozwodu mogą rzutować na resztę naszego życia, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy dobrego adwokata lub radcy prawnego, który przygotuje i przeprowadzi nas przez cały proces rozwodowy i wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z takim postępowaniem.