Od 15 kwietnia 2023 r. pozew frankowy jedynie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy

Od 15 kwietnia 2023 roku pozwy w sprawach frankowych będzie można wnosić tylko do lokalnego Sądu tj. do Sądu, w którego okręgu kredytobiorca ma miejsce zamieszkania. Zmiana będzie dotyczyć tylko nowych spraw, zatem sądy nie będą przenosić wniesionych pozwów do nowej właściwości miejscowej.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego dotycząca właściwości miejscowej Sądu w sprawach frankowych oznacza, że frankowicze nie będą mogli wybrać Sądu, w którym składają pozew przeciwko bankowi. Dotychczas pozew można było złożyć do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy lub właściwego dla siedziby banku. Najczęściej pozwy składano do tzw. Wydziału Frankowego (XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 k.p.c. w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie znowelizowanego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Wprowadzana regulacja ma charakter przejściowy i będzie obowiązywać przez 5 lat od wejścia w życie. Ma ona na celu odciążenie tzw. Wydziału Frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie od szybko napływających spraw. Sąd ten do tej pory był najczęściej wybieranym w sprawach frankowych z uwagi na prokonsumencką linię orzeczniczą oraz na fakt, że w stolicy siedzibę mają największe banki.

Po 15 kwietnia 2023 r. frankowicze będą musieli składać pozwy jedynie w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, co spowoduje rozlokowanie spraw frankowych do innych sądów. Składanie pozwów w lokalnych sądach będzie miało również pozytywny aspekt ponieważ na wyznaczenie pierwszej rozprawy trzeba czekać krócej niż w Wydziale Frankowym.

Jeśli chcesz złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub Twoje postępowanie jest już w toku, ale masz wątpliwości związane z zagadnieniami dotyczącymi właściwości miejscowej sądu, lub też potrzebujesz indywidualnej porady prawnej to zapraszamy do skorzystania z pomocy naszej kancelarii.