Kolejne zabezpieczenia Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu frankowego (dotyczy banków Santander i Raiffeisen)

Nasza Kancelaria ePrawniczki uzyskała w sierpniu 2023 r. kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych. W postępowaniu apelacyjnym Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1324/23 postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. udzielił zabezpieczenia roszczeń powodów poprzez wstrzymanie obowiązków spłaty rat kredytu na rzecz Santander Bank Polska...

NOWE ROSZCZENIE BANKÓW W SPRAWACH CHF

WALORYZACJA KAPITAŁU KREDYTU Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (sygn. C-520/21) banki nie występują już z żądaniami wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Od niedawna, banki w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu domagają się natomiast zwrotu zwaloryzowanej kwoty kredytu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bankowi należny jest włącznie sam kapitał...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(Bank BPH S.A. w Gdańsku - dawny GE Money Bank S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XV C 452/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku Wydział  XV Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi BPH (dawny GE Money Bank) Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie...

UZYSKALIŚMY KOLEJNE ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH

(mBank S.A. i Deutsche Bank Polska S.A.) Kredytobiorcy nie muszą spłacać kredytu w czasie procesu W sprawie sygn. akt XXVIII C 5057/23 prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank S.A. Sędzia Referent postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie, że zawarta pomiędzy...