Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

16 lutego 2023 roku Rzecznik Generalny TSUE (sygn. C-520/21) wydał opinię, w której wskazał, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu, bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Banki mogą domagać się jedynie zwrotu wypłaconej kwoty kredytu. 

W związku z nieważnością umowy kredytu bankom nie jest należne zatem żadne dodatkowe wynagrodzenie. Banki mogą jedynie żądać zwrotu kapitału kredytu (czyli nominalnie wypłaconej kwoty kredytu).  

Dodatkowo, frankowicze mogą dochodzić od banków wynagrodzenia za korzystanie przez bank z pieniędzy wpłaconych przez kredytobiorców (wynagrodzenia z tytułu kapitału udostępnionego bankowi w postaci rat kredytu frankowego).

Opinia rzecznika TSUE jest bardzo korzystna dla frankowiczów i oznacza, że w przypadku unieważnienia umowy przez Sąd, bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez kredytobiorcę kwoty z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych, składek ubezpieczeniowych, kosztów okołokredytowych, prowizji, natomiast bank będzie mógł dochodzić zwrotu wyłącznie kwoty kapitału udostępnionego w PLN. 

Nadal czekamy na wyrok TSUE natomiast TSUE wydając wyrok zwykle podziela stanowisko przedstawione w opinii Rzecznika Generalnego TSUE.

Jeżeli chcą Państwo złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytu zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa umowę.