Wygrana z mBank

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 2263/21 (SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek) ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a mBank SA z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę i koszty procesu.Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Anna Zwierzyńska.